Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Zuid | Oud-Zuid

< Naar het archief overzicht

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

GROEN MOET JE SAMEN DOEN

Door: Libeth Van de Berg-Feith
1 juli 2020
Buurtbudget Zuid | 24 sep. 2020, 19:00

Uw vraag voor meer handhaving en straatcoaches is begrijpelijk. Dit kan vanuit de reguliere dienstverlening van de gemeente al gehonoreerd worden. Een buurtbudget aanvragen is hiervoor dus niet nodig. Containertuintjes zijn populair, en ook de gemeente vindt het een mooi idee. Er wordt nu een pilot met containertuintjes uitgevoerd. De resultaten worden in januari verwacht, maar er zijn indicaties dat de containertuintjes verzamelpunten voor zwerfvuil en ongedierte worden. De gemeente is vanwege deze berichten nu nog terughoudend en wacht eerst de definitieve resultaten van de pilot af. De Buurttuin kwam bij het concreter maken van dit Buurtbudgetaanvraag te vervallen. Aangezien de overige onderdelen van uw plan op andere manieren gerealiseerd kan worden, blijft er niet veel over voor een volledige aanvraag.

Het plein (hoek Anthonie van Dijckstraat en Albrecht Durerstraat) en de aanliggende straten vergroenen.

Wat willen wij doen
Het plein (hoek Anthonie van Dijckstraat en Albrecht Durerstraat) en de aanliggende straten, zoals de Quinten Massijsstraat, vergroenen. Het parallel doel is  de buurt en de vuilcontainers rondom het plein schoon te houden. Want als het er groen, verzorgd en schoon uitziet, worden het plein en de afvalbakken ook door een ieder beter verzorgd. 
Ook willen wij door het plein en de omliggende straten te vergroenen voorkomen dat er zich (nog) meer hangjongeren verzamelen, voorkomen dat er wordt gedeald, gedronken, lawaai wordt gemaakt en heel veel rommel wordt achtergelaten. 
Op het plein realiseren we graag een Buurttuin! Parallel stellen wij voor dat er minituinen worden geplaatst rond de afvalcontainers (zie afbeelding uit andere steden en stadsdelen). 
 
Hoe willen wij dat doen
Een deel van het (school)plein omtoveren tot een groene oase - er is reeds een ruime rand waar (oude) planten en (niet onderhouden) bomen staan, waarbij buurtbewoners de handen uit de mouwen steken om samen een tuin aan te leggen; de tuin moet plek bieden voor ieder wat wils, een moestuin, een kruiden of bloementuin, waarbij we een (groot) deel van het grasveld in stand laten voor kinderen om te spelen. Dit zal de sociale contacten in de buurt verbeteren, zodat we elkaar weer kennen en op elkaar kunnen letten.
 
Om de vuil- en kartoncontainer zien wij graag minituintjes, en sluiten daarbij aan bij het proefproject dat in diverse buurten reeds is gestart. Minder vuilnis naast de containers betekent minder ongedierte, minder rommel, minder klachten bij 14020 en daarmee besparing op handhavingskosten.
De vuilcontainers op het plein zijn inmiddels ook door een van onze buurtbewoners geadopteerd. Wij gaan actief op zoek naar bewoners die andere containers ‘adopteren’.
 
Samen met de buurtbewoners
Wij nodigen alle buurtbewoners uit zich aan te sluiten en de handen uit de mouwen te steken. In het voorjaar van 2021 kan een aanvang worden gemaakt met het inzaaien en planten. Vanaf medio september 2020 starten de voorbereidende activiteiten. 
 
Wat is van groot belang - handhaving
Het is van groot belang dat er vanuit de gemeente ondersteuning komt voor wat betreft de handhaving om het (school)plein en aanliggende straten en afvalcontainers mede schoon te houden. 
Bijna dagelijks komen er jongeren op de bankjes van het plein plaatsnemen (hangen), harde muziek afspelen, blowen en bier drinken met allerlei versnaperingen en blowen. De bierflesjes worden (vaak kapot gegooid) achtergelaten zo ook de verpakkingen van de etenswaren. Er wordt stevig geblowd en gedeald, wat een belabberd voorbeeld is voor de (nog erg jonge) kinderen in onze straten. 
Het zou behulpzaam zijn als - vaker en meer - straatcoaches de jongeren attenderen dat rotzooi maken niet de bedoeling is, hen wegsturen - als ze niet in de buurt wonen - en ook (laten) handhaven als het uit de hand loopt (recent was er sprake van vernieling van auto’s en fietsen). 
 
Wat gaan wij doen. Financiën.
We vormen een werkgroep, welke een tuin ontwerpt en een inrichtingsplan voorbereidt.
De werkgroep maakt een conceptbegroting voor de daarbij behorende kosten en verkent aanvullende subsidiemogelijkheden. 
De werkgroep inventariseert en benoemt degenen die willen meewerken aan de aanleg en het onderhoud van de buurttuin. Uiteraard zullen ook de buurtbewoners hun steentje bijdragen en zal een rooster worden gemaakt om te helpen de buurt (mede) schoon te houden. 
 
Waar budget voor nodig is
  • Op 1 met stip voor de handhaving; de extra kosten die met het inzetten van extra straatcoaches zijn gemoeid.
  • Het afvoeren van oude planten en aarde; het aanbrengen van goede tuinaarde.
  • Het inrichten van de structuur van de tuin in deeltuinen.
  • Het plaatsen van de tuintjes rondom de vuilcontainers.
  • De aanschaf van tuinmaterialen om de tuin aan te leggen en te onderhouden.
  • De aanschaf van planten en struiken voor de tuin.
  • Professionele begeleiding van tuinexperts bij het gehele proces.
 
Een bijdrage uit het Buurtbudget Oud-Zuid van € 10.000,= tot 15.000,= zou een en ander kunnen realiseren.
  
Punt van aandacht
Wij vinden het een prachtig initiatief. Hoe mooi en goed ook, het lijkt echter tegenstrijdig met het feit dat 15 burgemeesters van de grote steden in Nederland om 1,25 miljard euro hebben gevraagd voor kwetsbare wijken die door de Corona crisis zeer hard getroffen zijn. Misschien moet nog worden nagedacht of de gelden van het Buurtbudget Oud Zuid niet moet gaan naar veel zwaarder getroffen wijken en bewoners van Amsterdam. 
 
Initiatiefnemers
Libeth van den Berg-Feith, Ocker Repelaer van Driel, Susanne van der Meer, Francis Tjaarda en Ingrid Bleeker. 

Argumenten

Argumenten voor

francis tjaarda | 1 juli 2020 16:35

Top idee. Sociale cohesie zal hierdoor zeker verbeterenrobert verjans | 1 juli 2020 18:27

Er zijn alleen argumenten voor. Goed plan. En kostenefficiënt. Is ook een antwoord op de schandalige situatie met hangjeugd waar al tijden niets, maar dan ook niets wordt gedaan.Allard Hagers | 6 juli 2020 07:02

Erg leuk om dit plein te verbeterenArgumenten tegen

Miriam Eliel | 11 juli 2020 15:07

Handhaven door de gemeente komter niet van! (Ervaring als vrijwillger in het Beatrixpark,) dat wat de gemeente zou doen ( buxushagen die dood zijn en de tuin ontsieren vervangen, de paden van mos ontdoen zodat wij als vrijwillger en als bezoekrs niet uitglijden.
De indieneers geven het zelf ook aan ( goed hoor!): besteed geld aan wijken die het meer nodig hebben. Als de gemeente accoord is, kan je ook zelf als buurtbewoners een tuin aanleggen op de gewenste lek.Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel